Syarat Perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan tertakluk kepada penggunaan Perkhidmatan seperti yang dinyatakan di bawah. Kami menasihatkan anda untuk membaca Syarat Perkhidmatan dengan teliti supaya anda mengetahui hak dan tanggungjawab anda apabila menggunakan perkhidmatan Sitly.

Definisi Artikel 1

1.1 Dalam Syarat Perkhidmatan ini, syarat-syarat berikut digunakan dengan huruf besar pada awalan, kedua-duanya dalam kata tunggal dan majmuk. Syarat-syarat ini mempunyai maksud berikut:

Sitly: 2Care4Kids Group B.V., juga berurus niaga di bawah nama Sitly, alamat berdaftar (1016DV) Amsterdam, Keizersgracht 229, dan berdaftar dengan Dewan Perniagaan di bawah nombor pendaftaran 56028458, nombor VAT: NL851948844B01.

Kandungan: semua maklumat boleh diakses oleh Pengguna melalui Laman Web termasuklah tetapi tidak terhad kepada Profil pengguna.

Bank data: data dikumpulkan oleh Sitly termasuklah Profil dan Kandungan lain.

Perkhidmatan: perkhidmatan ditawarkan oleh Sitly kepada Pengguna, seperti yang dinyatakan dalam artikel 3.

Pengguna: orang yang telah menghasilkan satu Profil dan orang yang menggunakan Perkhidmatan. Ini termasuklah kedua-dua ibu bapa dan pengasuh.

Syarat Perkhidmatan: syarat-syarat perkhidmatan ini.

Butiran Log masuk: nama pengguna dan kata laluan Pengguna, yang mana dia mendapatkan akses ke Profil dan boleh menggunakan Perkhidmatan.

Hak Harta Intelek: semua hak terhadap harta intelek dan hak-hak yang berkaitan, seperti hak cipta, hak tanda dagangan, hak pangkalan data, hak nama dagangan dan hak-hak yang berkaitan, serta hak-hak untuk cara bagaimana dan prestasi yang setara dengan hak-hak tersebut (prestasi yang sama, persembahan yang setanding dengan ciptaan yang dipatenkan).

Pihak: satu pihak (Pengguna dan/atau Sitly) terhadap Syarat-syarat Perkhidmatan.

Pernyataan Privasi: pernyataan privasi Sitly, tersedia di laman web.

Profil: satu huraian yang ditulis oleh Pengguna dan diletakkan oleh Pengguna di Laman Web dengan huraian tentang dirinya, termasuk nama, jantina, tarikh lahir, lokasi, dan gambar secara pilihan.

Laman Web: laman web Sitly dan semua sublaman.

Artikel 2 Umum

2.1 Sitly mengekalkan hak pada setiap masa untuk menukar dan/atau menambah ke Syarat-syarat Perkhidmatan. Syarat-syarat Perkhidmatan yang terkini boleh didapati di Laman Web, atau akan mengambil perhatian anda sambil menggunakan Perkhidmatan. Jika anda terus menggunakan Perkhidmatan selepas penyesuaian/penambahan terhadap Syarat-syarat Perkhidmatan, anda terima untuk menyemak dan/atau lanjutan Syarat-syarat Perkhidmatan yang tidak boleh ditarik balik. Jika anda tidak terima semakan dan/atau lanjutan Syarat-syarat Perkhidmatan, satu saja kemungkinan yang ada adalah untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan dan memadam Profil anda.

Artikel 3 Perkhidmatan

3.1 Perkhidmatan menawarkan anda kemungkinan untuk menghasilkan satu Profil, yang boleh dilihat oleh Pengguna dan pelawat lain ke laman web. Objektif Perkhidmatan adalah untuk membawa bersama, melalui Laman Web, individu perseorangan yang mencari jagaan anak sementara dari individu perseorangan yang lain atau orang profesional dengan individu perseorangan atau orang profesional yang sanggup menawarkan perkhidmatan jagaan anak kepada individu persendirian. Pengguna boleh membentuk, berdasarkan Profil, satu pendapat tentang perwatakan dan kualiti Pengguna lain.

3.2 Perkhidmatan mengandungi penawaran akses ke Pangkalan Data ibu bapa atau pengasuh, yang sebagai pertukaran untuk pembayaran yang mungkin didekati melalui Laman Web dengan objektif untuk menganjurkan jagaan anak bersama. Di Laman Web, syarat-syarat selanjutnya boleh dikenakan di mana Pengguna mungkin boleh menggunakan Perkhidmatan. Syarat-syarat ini membimbangkan, berserta dengan perkara lain, cara Profil dihasilkan dan diletakkan.

 

 

 

Dasar privasi

Sitly sangat mengambil berat privasi anda dan akan memproses dan menggunakan maklumat tentang anda dengan cara yang selamat. Bagi memastikan privasi anda, Sitly akan sentiasa bertindak mengikut Peraturan Perlindungan Data Umum. Laman ini mengandungi Pernyataan Privasi Sitly. Kami menasihatkan anda untuk merujuk Pernyataan Privasi ini. Perkataan dengan huruf besar pada awalan di dalam Pernyataan Privasi ini ditakrifkan dalam Syarat Perkhidmatan.

1. Apa itu Sitly?

Sitly adalah satu perkhidmatan dalam talian, bertujuan untuk bawa bersama, melalui Laman Web, individu perseorangan yang ingin menjalankan jagaan kanak-kanak secara sementara untuk anak-anak mereka oleh individu perseorangan lain atau orang profesional dengan individu perseorangan atau orang profesional yang bersedia untuk menawarkan perkhidmatan jagaan kanak-kanak kepada individu perseorangan. Pengguna boleh membentuk, berasaskan Profil, pandangan tentang perwatakan dan kualiti Pengguna-pengguna lain.

Sitly adalah sebahagian daripada besloten vennootschap (“Limited Company”) 2Care4Kids Group B.V., yang juga menjalankan perniagaan di bawah nama Sitly, alamat pendaftaran (1016 DV) Amsterdam, Keizersgracht 229, dan berdaftar dengan Dewan Perniagaan Amsterdam di bawah nombor pendaftaran 56028458. Cara di mana butiran peribadi anda disimpan dan digunakan adalah berdaftar dengan Kolej Bescherming Persoonsgegevens ("Lembaga Perlindungan Butiran Peribadi") di bawah nombor pendaftaran m1517431.

2. Syarat-syarat Utama

Akaun merujuk kepada satu set sumber dan hak dalam sistem komputer yang diberikan kepada anda sebagai Pengguna bagi tujuan mengakses dan/atau menggunakan Platform.

Pengawal merujuk kepada entiti (dalam kes ini Sitly) yang menentukan tujuan dan cara pemprosesan Data Peribadi.

Subjek Data merujuk kepada mana-mana perseorangan yang data peribadinya dikumpulkan, dipegang atau diproses.

GDPR merujuk kepada Peraturan 2016/679, Parlimen Eropah dan Majlis 27 April 2016 mengenai perlindungan orang asal berkaitan pemprosesan data peribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut dan Arahan pemansuhan 95/46/EC.

Data Peribadi merujuk kepada semua data yang disebut dalam bahagian Profil.

Pemprosesan merujuk kepada pengumpulan, merekodkan, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pengambilan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan melalui penghantaran, penyebaran atau sebaliknya menyediakan, penjajaran atau penggabungan, sekatan, pemadaman atau pemusnahan data peribadi.

Pemprosesan merujuk kepada entiti (dalam kes ini Sitly) yang memproses Data Peribadi bagi pihak Pengawal.

Pengguna merujuk kepada perseorangan yang bertindak sebagai seorang ibu bapa atau seorang pengasuh yang mengakses dan menggunakan Platform melalui Akaun Pengguna.

Kandungan Pengguna merujuk kepada mana-mana kandungan dan maklumat yang dihantar, dimuat naik, diterbitkan, dihubungkan, dihantarkan, direkodkan, ditayangkan atau sebaliknya tersedia di Platform dan/atau dihantar oleh Pengguna ke Pengguna lain, termasuk mesej teks, perbualan, video, gambar dan lain-lain sama ada dihantar secara umum atau peribadi.

3. Pengawal Data

Sitly adalah pengawal yang bertanggungjawab untuk memproses data peribadi. Untuk semua soalan berkaitan dengan perlindungan data peribadi, anda boleh hubungi kami melalui borang hubungi kami di laman web kami.

Sitly tidak mempunyai pegawai perlindungan data.

4. Apakah maklumat yang dikumpul dan diproses oleh Sitly?


Profil

Untuk menghubungi pengguna lain, anda mestilah menghasilkan Profil peribadi dahulu. Apabila anda menghasilkan sebuah Profil, anda akan ditanya untuk masukkan maklumat tertentu tentang diri anda. Anda tidak perlu memasukkan semua butiran. Butiran berikut adalah wajib untuk semua pengguna:

 • Nama anda dan nama keluarga anda
 • Alamat e-mel dan kata laluan yang sah
 • Poskod dan nombor rumah
 • Huraian peribadi

Untuk pengasuh, butiran berikut juga wajib diisi:

 • Tarikh lahir
 • Jantina
 • Kadar mengikut jam
 • Ketersediaan

Pilihan maklumat tambahan yang lain:

 • Nombor telefon bimbit
 • Bilangan tahun pengalaman mengasuh
 • Pengalaman dengan kategori umur kanak-kanak
 • Mempunyai rujukan
 • Bilangan maksimum kanak-kanak yang anda bersedia untuk mengasuh pada satu masa
 • Kerja / belajar
 • Perokok: ya/tidak
 • Keupayaan bahasa
 • Kelayakan yang relevan

Untuk ibu bapa, butiran berikut juga wajib:

 • Keutamaan jagaan anak
 • Bilangan anak
 • Jantina anak
 • Tarikh lahir anak
 • Sedang mengandung: ya/tidak

Anda boleh mengubah maklumat yang anda sediakan pada bila-bila masa. Anda juga boleh menambah maklumat lain ke profil anda, seperti gambar atau pautan ke laman web anda.

Profil anda pada dasarnya adalah umum. Ini bermaksud ia boleh dirujuk oleh sesiapa saja. Anda juga boleh menetapkan profil anda supaya ia hanya boleh dilihat oleh Pengguna yang juga mempunyai Profil. Anda boleh mengubah tetapan ini pada bila-bila masa.

Kandungan

Sitly menyimpan dan memproses semua Kandungan yang anda sediakan melalui Sitly. Jika anda menerbitkan Kandungan, contohnya Profil anda, maka Pengguna lain boleh menggunakan atau memberikan maklum balas terhadap Kandungan.

Jika anda menamatkan Profil anda, maka Sitly akan serta-merta menjadikan Profil anda tidak boleh diakses. Sebelum penamatan, data anda akan disimpan dalam tempoh enam (6) bulan maksimum. Sitly akan membuang atau menjadikan Kandungan tanpa nama, jika anda memohon untuk perkara ini.

Maklumat yang dijana secara automatik

Bagi memastikan operasi yang berkesan di Sitly (contohnya, bagi memastikan lama ditayangkan dengan betul, dan bagi memastikan keselamatan Perkhidmatan), Sitly memerlukan maklumat tertentu. Oleh itu, Sitly akan mengumpul maklumat yang dijana secara automatik tentang kelakuan anda melayari laman web Sitly. Maklumat ini mengandungi alamat IP anda (nombor komputer anda di Internet, yang membolehkan komputer anda dikesan), jenis pelayar (program komputer yang memudahkan paparan laman web), sistem komputer yang anda guna, dan laman yang anda lawati di Laman Web.

5. Apakah tujuan Sitly menggunakan maklumat tentang saya?

Tujuan

Sitly akan menggunakan maklumat tentang anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk menggunakan Perkhidmatan sebaik mungkin.
 • Bagi membolehkan untuk menghantar maklumat kepada anda tentang perkhidmatan Sitly sendiri, dan untuk memberi maklum balas soalan dan/atau aduan yang mungkin anda ada.
 • Bagi membolehkan untuk menghantar maklumat kepada anda tentang produk dan perkhidmatan rakan kongsi Sitly, jika anda telah memberi kebenaran untuk perkara ini.
 • Untuk menjana data statistik tanpa nama.
 • Bagi memberikan keselamatan terhadap Perkhidmatan, dan untuk mengubah dan mempertingkatkan Perkhidmatan.
 • Bagi memproses bayaran.
 • Bagi menyediakan maklumat tentang anda kepada pihak ketiga jika anda telah memberikan kebenaran untuk perkara ini, atau jika diperlukan oleh undang-undang atau peraturan.

Sitly akan pastikan anda sentiasa mendapat maklumat tentang pembangunan Perkhidmatan. Jika ada, contohnya, tambahan baru pada Perkhidmatan atau jika kemas kini berlaku, maka Sitly akan memaklumkan anda tentang ini. Sitly mungkin juga akan sentiasa memaklumkan anda tentang dan tawaran khas semasa atau akan datang.

Jika anda tidak mahu menerima mesej e-mel dari Sitly, anda boleh menyahlanggan melalui tetapan pada profil anda. Satu pautan yang membolehkan anda menyahlanggan juga disertakan dalam setiap e-mel yang dihantarkan kepada anda oleh Sitly.

Sitly menggunakan data yang dijana secara automatik bagi tujuan statistik, dan juga untuk perlindungan dan peningkatan Sitly. Data ini juga disediakan untuk pihak ketiga, ianya tanpa nama sepenuhnya dan tidak boleh dikesan untuk anda secara peribadi (tiada butiran peribadi).

Digunakan oleh pihak ketiga

Sitly mungkin menyediakan butiran anda kepada pihak ketiga dengan syarat anda telah memberikan kebenaran secara jelas bagi perkara ini berlaku dengan pihak ketiga tertentu, contohnya pemprosesan bayaran. Ia mungkin juga berlaku jika butiran ini tidak boleh dikesan oleh anda secara peribadi (seperti maklumat yang dijana secara automatik, tidak termasuk alamat IP anda).

Akhir sekali, Sitly mungkin menyediakan butiran anda kepada pihak ketiga jika diwajibkan untuk melakukannya mengikut undang-undang dan peraturan, jika diperlukan oleh kes mahkamah, atau jika kami percaya ia perlu melakukannya bagi melindungi hak Sitly.

Sitly tidak akan menyediakan butiran anda kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung (contohnya untuk menghantar tawaran khas) tanpa kebenaran yang jelas dari anda. Sitly boleh menggunakan paparan akaun anda ke Portal Pekerjaan untuk mengiklankan penggunaan Sitly. Maklumat yang diberikan akan dirahsiakan.

Laman Web boleh mengandungi hiperpautan yang mana apabila diklik, akan menyebabkan anda meninggalkan Laman Web Sitly dan bergerak ke laman web pihak lain. Sitly tidak mempunyai pengaruh terhadap perkhidmatan dan/atau laman yang berkaitan dari Laman Web Sitly. Oleh itu, mungkin pernyataan privase lain digunakan untuk perkhidmatan dan/atau laman web ini. Pernyataan Privasi Sitly hanya terpakai pada butiran (peribadi) yang diperolehi melalui Perkhidmatan. Sitly tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk (fungsi dan/atau kandungan) perkhidmatan dan/atau laman web pihak ketiga.

6. Asas undang-undang pemprosesan

Pemprosesan data peribadi anda adalah berdasarkan asas undang-undang berikut:

Keizinan

Sitly memproses data peribadi berdasarkan keizinan subjek data kami untuk satu atau lebih tujuan khusus (artikel 6, lid 1, sub a GDPR).

Hubungan kontrak

Kami memproses data peribadi yang disampaikan secara sukarela untuk pemprosesan kontrak, contohnya, pembayaran yang diperlukan (artikel 6, lid 1, sub b GDPR).

Kepentingan yang sah

Kami memproses data peribadi yang diberikn oleh subjek data kerana ini perlu bagi tujuan kepentingan yang sah yang dijalankan oleh Sitly (artikel 6, lid 1, sub f GDPR).  

Jika anda mahu maklumat lanjut berkaitan perkara ini, anda boleh menghubungi kami melalui borang perhubungan kami di laman web.

7. Bagaimana Sitly melindungi maklumat peribadi anda?

Sitly akan menggunakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang bersesuaian bagi melindungi butiran (peribadi) anda daripada hilang dan daripada sebarang bentuk pemprosesan yang tidak sah. Antara langkah-langkah lain, Sitly akan memastikan bahawa semua butiran peribadi disimpan dengan selamat. Sitly menggunakan pembekal awan gred perniagaan untuk simpanan data ini.

8. Hak Subjek Data

Anda boleh memohon, papar dan, jika perlu, mengubah butiran (peribadi) anda di Profil anda pada bila-bila masa. Jika anda ingin tahu butiran yang mana Sitly telah simpan tentang anda, atau jika anda ingin mengubah butiran yang tidak muncul di Profil anda, maka akan boleh menghubungi kami melalui borang perhubungan kami di laman web Sitly.

Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi yang mengganggu anda, secara dasarnya berkaitan dengan situasi tertentu anda, apabila memproses data ini adalah berdasarkan kepentingan sah kami.

 Anda boleh mendapatkan daripada Sitly sekatan pemprosesan sekiranya ketepatan data peribadi yang dipertikaikan, sekiranya pemprosesan adalah tidak mengikut undang-undang, sekiranya Sitly tidak lagi memerlukan data peribadi bagi tujuan pemprosesan, tetapi data peribadi diperlukan oleh anda untuk penubuhan, pelaksanaan atau mempertahankan tuntutan undang-undang dan akhirnya sekiranya anda membantah untuk memproses (seperti dinyatakan di perenggan atas).

Anda mempunyi hak untuk menerima data peribadi mengenai anda dalam bentuk, lazimnya digunakan dan format yang boleh dibaca mesin dan mempunyai hak untuk memindahkan data-data tersebut ke pengawal lain.

Anda mempunyai hak untuk memohon pemadaman data peribadi anda tanpa kelewatan yang tidak wajar sekiranya data anda tidak lagi diperlukan yang berkaitan dengan tujuan ia dikumpulkan atau antara lainnya diproses, sekiranya anda menarik balik keizinan anda yang mana pemprosesan kami adalah berdasarkan, sekiranya anda membantah pemprosesan data anda dan tiada alasan sah yang mengatasi pemprosesan, sekiranya data anda telah diproses tanpa mengikut undang-undang, sekiranya data peribadi perlu dipadam bagi mematuhi tanggungjawab sah dalam undang-undang Majlis atau Ahli Negeri yang tertakluk kepada Sitly.

Untuk memohon sebarang hak-hak ini, anda boleh menghubungi kami melalui borang perhubungan kami di laman web Sitly.

9.Pemindahan data ke negara-negara di luar Kesatuan Eropah

Bagi tujuan teknikal dan operasi, ia mungkin satu keperluan untuk memindahkan butiran anda ke (pelayan) syarikat-syarikat dan/atau pembekal perkhidmatan yang bergabung dengan Sitly di Amerika Syarikat atau negara-negara lain di luar Eropah. Sitly memastikan bahawa butiran peribadi hanya dipindahkan ke negara-negara di mana Suruhanjaya Eropah telah menentukan negera ini menawarkan tahap keselamatan yang memadai untuk butiran peribadi, sama ada ini berdasarkan Art.45 GDPR, atau pada Klausa Kontrak Standard Kesatuan Eropah dan/atau di Perlindungan Privasi Kesatuan Eropah-Amerika Syarikat.

10. Bolehkah budak bawah umur menggunakan Sitly?

Anda mestilah sekurang-kurang berusia lapan belas (18) tahun untuk menggunakan Sitly. Jika anda lebih muda daripada lapan belas (18), maka anda tidak boleh mendaftar di Sitly.

11. Bolehkah Pernyataan Privasi ini dipinda?

Pernyataan Privasi ini mungkin boleh dipinda. Perubahan ini akan diumumkan di Laman Web dan/atau melalui mesej kepada anda.

12. Ada soalan?

Sekiranya anda mempunyai soalan tentang Pernyataan Privasi ini, anda boleh menghantar mesej melalui borang perhubungan kami di laman web Sitly.